Referat årsmøte HEHK

 Vedlagt følger referat fra årsmøte i Hadeland Elghundklubb 26.02.21

 

 

HEHK PÅ FACEBOOK