Ferskspor

Ferskspor

Prøven foregår i tidsrommet 01.07. – 23.12 Prøveleder: Bjørn Vestengen, Mobil:995 19476 epost: jegerbjorn@hotmail.com NKK representant: Trond Eliassen, Mobil:  epost: hunterone@online.no Prøvegebyr: kr 500,- betales til kontonummer 2020 24 36677. Kvittering for...
Elgspor

Elgspor

Prøven foregår i tidsrommet 01.08. – 23.12 Prøveleder: Bjørn Vestengen, Mobil:995 19476 epost: jegerbjorn@hotmail.com NKK representant: Trond Eliassen, Mobil:      epost: hunterone@online.no Prøvegebyr: kr 500,- betales til kontonummer 2020 24 36677. Kvittering...