Årsmøte for Hadeland Elghundklubb avholdes fredag 9.februar 2024 klokken 17.00 på Lygnasæter hotell.

Innkalling vil bli bekjentgjort minst 2 uker før avholdelse av årsmøte. Innkallingen vil bli bekjentgjort på våre nettsider: http://www.hehk.no/

Med innkallingen følger: Saksliste, årsberetning, regnskap med revisors beretning, forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet, budsjett for neste år og valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Etter årsmøte vil det være årsmøtemiddag og premieutdeling.