Sporprøver

Nedenfor finner du klubbens planlagte sporprøver 2023 med tilhørende referansenummer.
Det blir åpnet for påmelding når det nærmer seg.
Påmelding gjøres elektronisk på dogweb via «min side»:

https://www.dogweb.no

For spørsmål om jaktprøver eller hjelp til påmelding,
ta kontakt med
Per Linnerud
Tlf: 950 52836

mail: Per.Linnerud@lunner.kommune.no

Fersksporprøve -beveglig

Prøveid 28-23123

Frist for påmelding 18.09.23

Blodsporprøve

Prøveid 26-23137

Frist for påmelding 18.09.23