Sporprøver 2010

Til dere som har tenkt å gå sporprøve ( ferskspor/ blodspor ), vennligst bruk påmeldingsskjema for
(jakt/uts/sporprøver ), send dette til kontaktpersonen i ditt område. Du vil da få tildelt dommer.
Dette vil gjøre at vi får bedre oversikt, og vil lette arbeidet for kontaktpersonene.
Merk reglene for minste alder for å gå opp til sporprøve.
Hunden må være minst 9 mnd. og være ID-merket for å ta fersk- blodsporprøve.
For å starte på elgsporprøve må den være utstillingspremiert!
Krav for å bli godkjent ettersøkshund – henviser vi til nederst på siden.

Les gjennom reglene FØR prøvestart!

Alle som skal gå ovennevnte prøver, skal gå via kontaktpersonene i sitt distrikt og få tildelt dommer

På forhånd takk og lykke til !

Både blod-, fersk- og de nye elgsporprøvene er terminfestede.
Terminen for blodsporprøver er fra 1. mai til 23. desember.
Terminen for fersksporprøver er fra 1. juli – 23. desember.
Terminen for elgsporprøver er fra 1. juli – 23. desember.

Prøveleder for årets sporprøver er: Magne Maurud 2323 Ingeberg Tel: 62 59 55 39
Nkk Representant er: Jonny Skurud 2123 Bruvoll Tel: 62 97 31 43

Anm. avgift kr. 300.- for ferskspor.
Anm. avgift kr. 350,- for blodspor.
Anm. avgift kr. 350,- for elgsporprøver.

NB!! Kr. 200,- settes på konto 1822 11 53290 ved påmelding, som merkes “Sporprøve”,
til HEDMARK EHK.

Dommerhonoraret- på kr. 100,- for fersksporprøver og kr. 150,- for blod- og elgsporprøver
betales direkte til dommer før start.

Dette er for å lette arbeidet for sporprøvekontaktene.

Husk kopi av kvittering for betalt avgift. Sendes sammen med påmeldingsskjemaet,
eller vises dommer før prøvestart.

Kontaktpersoner:

 

 

Telefon nr:

Nord-Odal, Stange og Romedal

Jonny Skyrud

2123 Bruvoll

62 97 31 43

Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal

Knut Hermansen

2230 Skotterud

62 83 59 53 413 16 376

Vang, Løten

Magne Maurud

Tiurv.22 2323 Ingeberg

62 59 55 39

Åsnes, Grue, Våler

Stig Are Saxrud

2266 Arneberg

45 23 84 04

Åmot

Arne Skaret, Steinvik

2450 Rena

62 46 47 94

Elverum

Lars Johan Nordseth

2410 Hernes

95 18 84 49

Trysil

Arild Berget

2430 Jordet

62 45 71 60

Ringsaker

Kjetil Lagmandsveen

2380 Brumundal

62 34 09 36

Når prøven(e) er gått og godkjent, må hundefører selv sende skjema til NKK for registrering.
Vi gjør oppmerksom på at reg.avgiften er kr. 250,-

Vennligst ikke drøy til like innpå jakta med påmeldingen.

Krav for å bli godkjent ettersøkshund:
For å få en offentlig godkjent ettersøkshund må man gå opp til, og bli godkjent, både på blodspor og ferskspor.
For å få hunden godkjent ettersøkshund på eget jaktfelt og i tilstøtende nabojaktfelt være jaktpremiert (ferskspor + løshundprøve eller bandhundprøve). Dette gjelder hund av rasene som tilhører Norske Elghundklubbers Forbund.

NKK utsteder kort/bevis på godkjent ettersøkshund (eier er selv ansvarlig for innsendelse av søknad). Man blir også ført i sentralt register over godkjente ettersøkshunder, registret pr. kommune. Når hunden fyller 10 år, faller man ut av registertet, men hunden/ekvipasjen er godkjent så lenge hunden lever.

Nedenfor følger utdrag av;

Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 12, § 14, § 20, § 23, § 24, § 26 nr. 1, 3, 6 og 10, § 39, § 42 og § 50, jf. kgl.res. av 2. april 1982.

Kap. 7. Bruk av hund under jakt

§ 23. Krav om godkjent ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.
Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av direktoratet.

Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

§ 24. Arrangør av prøven
Prøven for godkjenning av ettersøkshund skal gjennomføres i regi av arrangør godkjent av direktoratet. Prøvearrangementet skal være åpent for enhver.

§ 25. ID-merking, godkjenning og registrering av ettersøkshund
Ettersøkshunder skal før de prøves og godkjennes være ID-merket.

Vitnemål for godkjent prøve utstedes av dommer når prøven er avlagt og bestått i tråd med denne forskriften og instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.
Fører og hund er godkjent når ekvipasjen er registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub.

§ 26. Unntak for bruk av ettersøkshund på eget jaktfelt og i tilstøtende nabojaktfelt
Jeger eller jaktlag som har lavbeint, drivende hund av rasene dachshund, basset, drever og beagle kan få hunden godkjent som ettersøkshund på hjort og rådyr på eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

Jeger eller jaktlag som har hund av rasene som tilhører Norske Elghundklubbers Forbund kan få hunden godkjent som ettersøkshund på elg og hjort til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

Vilkåret for slik bruk er at hunden er jaktpremiert etter jaktprøveregler fastsatt av Norsk Kennel Klub og godkjent av direktoratet. For lavbente drivende hunder må prøven være avlagt med hjort eller rådyr som drevdyr, og hunden må i tillegg ha bestått fersksporprøve etter instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.