Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er en videreføring av Norsk Dyrehundklubb – stiftet 16.11.1899 og er en sammenslutning av 22 norske elghundklubber.

NEKF er en spesialklubb for rasene Norsk Elghund, grå og sort, Jämthund, Karelsk bjørnehund, Karelsk-europeisk laika, Russisk-europeisk laika, Vest-sibirsk laika, Øst-sibirsk laika, Svensk hvit elghund og Hälleforshund. NEKF er ved overenskomst- samarbeidende med Norsk Kennel Klub og derigjennom med anerkjent hundeorganisasjon i inn- og utland.

Send en epost med navn, adresse, telefonnummer og epostadresse hvis du ønsker å bli medlem i klubben til: hadeland.elghundklubb@gmail.com