Æresmedlem John Alm

John la grunnlaget for Hadeland Elghundklubb. Han var klubbens første formann, fra starten til 1976. I 1990 ble han utnevnt til klubbens første æresmedlem.

John ble tidlig interessert i jakt og karrieren som elgjeger begynte før krigen. Da overtok han brorens plass i jaktlaget til Hans Jorstad. John har senere gitt Hans stor kreditt for den innsikt han ble gitt om elgjakt.

John reiste tidlig utenfor Hadeland på elgjakt. Det begynte i Byglandsfjord og fortsatte bl.a. i Snåsa, Furnes og Fåberg. På grunn av gode jakthunder ble det mange turer som gjestejeger over store deler av Sør-Norge.

De som har noen år på baken og vært interessert i elghunder, kjenner sikkert igjen navn på hannhunder som King, Snåsarapp, Kring, Vind, Grom, Rapp og Rein. De mest kjente tispene har vært Kula, Norakristine, Aila, og Turid. Det er en utrolig premiesamling disse hundene har brakt til gards. Med dette hundemateriellet ble det selvfølgelig avl i stor stil. I den mest aktive perioden var det snakk om 5-6 kull i året.

Dommergjerningen har også opptatt John. Han var både utstillings- og jaktprøvedommer. Som aktiv dommer og i avlsarbeidet la han vekt på alle hundens sider som jaktegenskaper, eksteriør og lynne.

John har betydd mye for elghunden, ikke bare på Hadeland. Kit Nevra, som forøvrig har vært ringsekretær for John, kan bekrefte dette. Han sier: «John var en av personlighetene i miljøet fra 1950 og framover. Han var en veldig god eksteriørdommer og hadde et svært godt handlag med dyr. John hadde noe av det beste hundemateriellet i landet på den tiden, og det er derfor ikke noen tvil om at han har betydd mye for elghunden.»

Teksten er skrevet av Stein Briskeby

Æresmedlem Georg Bergedahl

Georg Bergedahl er den ene av klubbens to æresmedlemmer i jubileumsåret. Æresmedlemskapet ble tildelt Georg Bergedahl i forbindelse med klubbens årsmøte i januar 1993. Georg hadde bl.a. vært drivkraften og ildsjelen bak HEHKs kamp for medlemskap i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF).

Det var i 1985 Georg Bergedahl overtok som formann i HEHK, et tillitsverv han inneha de neste 7 årene. Georg overtok formannsjobben i en meget viktig og avgjørende periode for klubbens framtid. det hele stod og falt på om klubben ville bli opptatt som medlem av NEKF. Etter flere avslag fra NEKF var klubbmedlemmene preget av oppgitthet og skuffelse og det var en vanskelig og ansvarfull utfordring den påtroppende formannen påtok seg.

Og det skulle da også vise seg at de kommende 6 år, altså årene før HEHK ble medlem av NEKF, ble både tøffe, tunge og arbeidsomme år. Uten Georg Bergedahl, som i hele prossesen var pådriveren, initiativtakeren og motivasjonsfaktoren, så ville trolig ikke HEHK eksistert i dag. Mange vanskelige avgjørelser måtte tas. Men tross en rekke nederlag og mye motgang, der andre ville gitt opp, så var det Georg som klarte å samle medlemmene til forsatt kamp – dette var rett og slett en sak Georg brant utrolig sterkt for.

I etter tid ser vi hvor viktig dette arbeidet var. Og gjennom samtaler med Georg i dag så opplever vi at han i detalj husker hendelsesforløpet i HEHK’s kamp for anerkjenelse i NEKF, noe som bekrefter den enorme interessen og engasjement Georg hadde for saken og HEHK.

Hadeland Elghundklubb takker Georg Bergedahl for hans fenomenale innsats for klubben. 

Æresmedlem Magnar Haugen

Styret i Hadeland Elghundklubb utnevnte den 15.01.2003 et nytt æresmedlem i elghundklubben. Vi har tidligere hatt 2 æresmedlemmer, John Alm og Georg Bergedahl, men begge har dessverre gått bort.
 
Første gang navnet til det nye æresmedlemmet framkom i elghundklubbens protokoller var som deltaker på det første årsmøte den 17. februar 1972. Siden har navnet dukket opp rett som det er.
 
Problemet med de gamle protokollene er at de er ufullstendige. Dette gjelder på flere områder.
 

 

I følge klubbens protokoller har Magnar Haugen hatt disse tillitsvervene:  
Varamann til styret: 1973/74 og 1976/77.
Medlem utstillingskomiteen: 1976 og 1977.
Medlem i skytebanekomiteen: 1976 og 1977.
Medlem i Aktivitetskomiteen: 1983 og 1984.
Sekretær i styret: 1988/89 og 1990/91.
Medlem i jaktprøvekomiteen: 1990 fram til idag.
Formann i jaktprøvekomiteen: 1990 /91 og 1992.
Valgkomiteen: 1992/94 og 2000/02.
Prøveleder fersksporprøve: 1996
Elghundklubbens 25 års komite: 1996/97 
  
I følge protokollene er det Magnar som har hatt og har fortsatt opplæring av nye jaktprøve-dommere. Vi vet også at Magnar er en av våre første jaktprøvedommere, om ikke den første.
 
Magnar strømmer våre firbente venner og har gjort det i en årrekke.
 
Det som er anført som begrunnelse for utnevnelsen er ufullstendig når det gjelder verv som prøveleder og NKK representant, men ellers har vi vel fått med oss det meste.    

Æresmedlem Stein Briskeby

Formann i klubben 1996/1998
RS-delegat 1996/1998
Dommer og medlem av jaktprøvekomiteen 1998/2004
Prøveleder 2001
NKK-representant 2000 og 2002/2004
Leder utstillingskomiteen 1995 og 1999
Medlem utstillingkomiteen 1993/1994, 1996/1997 og 2003/2004
Valgkomiteen 1999/2001
1. varamann styret 2003/2004
Jubileumbokkomiteen 1996/1997

Han var 1. varamann til styret i Norske Elghundklubbers forbund i 2002, har vært nestformann i 2003/2004 og vært medlem i forbundets løshundkomite i 2003/2004.
 
I tillegg har han med unntak av 1 jaktprøve hatt alt registreringsarbeid i EDB-systemet for jaktprøver og utstillinger fra 1995 og fram til i dag.   

Æresmedlem Arne Sandin 

Formann i klubben 1993/1995
RS-delegat 1993/1995
Dommer og medlem av jaktprøvekomiteen 1994/2004
Prøveleder 1997
NKK-representant 1994 og 1996
Leder utstillingskomiteen 1998, 2000, 2001 og 2003
Medlem utstillingkomiteen 1999
Valgkomiteen 1996/1998 og 2002/2004
Jubileumbokkomiteen 1996/1997

Han har vært styremedlem i Norske Elghundklubbers Forbund i 1998 og 1999, varaordfører RS 2004, samt bistått forbundets løshundkomite i 2003 med de nye jaktprøvereglene.

I tillegg til vervene har han sponset våre utstillinger med annonser og gavepremier verdt tusenvis av kroner.  

 

Æresmedlem Even Løken

1992 – 1996 Varamedlem til styret
2000 – 2001 Nestformann styret
2002 – 2006 Formann styret
2007            Styremedlem
2008 – 2009 Formann
1995            Medlem utstillingskomiteen
1996/2009    Leder utstillingskomiteen
2000 – 2009 Medlem utstillingskomitten
2000 – 2009 Medlem jaktprøvekomiteen
2000 – 2009 Kontaktperson NM og klubbkamp
2001            Ferdig utdannet løshunddommer
2002 – 2009 Materialforvalter
2007 – 2009 Prøveleder 1 dags separat løshundprøve

Beste medlemsverver i landet i 2 år på rad. 1. året ble ikke fristen for innmelding overholdt, men andre året fikk han en peiler som han ga bort som premie til kataloglotteriet.

 

Har ikke eksakt antall år, men han har vært svært delaktig i for– og etterarbeid med utstillingene i mange år.

Har sørget for krystallpremier til utstillingen og jaktprøvene i mange år og også sørget for sandblåsing av

premiene.

Ellers så er det mye som automatisk følger med formannsjobben som ikke er mulig å ta med her.