Om Klubben

Org.nr.: 983 227 740   

Hadeland EHK ble offisielt stiftet den 17. februar 1972.

Det første styret i Hadeland EHK:

John Alm – leder

Noralf Jenserud

Hans O. Rækken

Johan Klufte

Årsmøtet ble avholdt på Granvang i Gran sentrum og initiert av interimsstyret fra 1968. Det var John Alm med sin store interesse for elghund og elgjakt som skapte Hadeland Elghundklubb. Han la grunnarbeidet for en hobby som pr. i dag er omfattet med stor interesse av elghundeiere og elgjegere på Hadeland.  Allerede i 1972 ble den første utstillingen arrangert i regi av klubben.

I 1978 ble Norsk Elghundklubb og Norsk Elghundklubbers forbund slått sammen. Det nye forbundet ønsket større områdeklubber. Resultatet var at Hadeland Elghundklubb og Oppland Elghundklubb ble slått sammen. Men medlemmene fra Hadeland fant seg ikke til rette i den nye storklubben.  I 1981/82 ble det satt i gang en underskriftkampanje for å reetablere klubben. Den 10.03.83 ble det arrangert konstituerende generalforsamling på Granvang, der det ble vedtatt å starte opp igjen Hadeland Elghundklubb. Det var hele 125 stk som skrev under protokollen. Styret fikk i oppdrag å sende søknad om medlemskap i NEKF, noe som skulle vise seg å bli en 8 års kamp før i 1990 ble Hadeland igjen en egen klubb.

Klubben har i dag 128 medlemmer. Selv om flertallet er fra Lunner, Gran og Jevnaker er vi også heldige å ha medlemmer fra Nittedal i sør til Eina i nord.

Klubben har sitt aktivitetsområde i de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Gran. Klubben disponerer det meste av kommunenes skogområder til jaktprøver.

Styreledere:

1972/1975 – John Alm

1976/1978 – Thor Bruun

1983/1984 – Hans O. Rækken

1985/1991 – Georg Bergedahl

1992/1995 – Arne Sandin

1996/1998 – Stein Briskeby

1999/1999 – Per Olimb

2000/2001 – Arne Melvin Velsand

2002/2008 – Even Løken

2009/2009 – Håkon Tømte

2010/2012 – Hans Kristian Skau

2013/2013 – Per Ø. Halmrast

2014/2016 – Bjørn Johannessen

2017/2020 – Hans Arne Sørli

2021/2021 – Håkon Skiaker

2022/2023 – Trond Bang

Tidligere og nåværende æresmedlemmer:

John Alm

Georg Bergedahl

Magnar Haugen

Arne Sandin

Stein Briskeby

Even Løken

Aktivitet

Løshundprøver

Hadeland Elghundklubb gjennomført i 2022 1 dags separat løshundprøver med 12 startede hunder, derav 8 hunder gikk til premie.2 dagers separat løshundprøve med 4 startende hunder der 1 hund gikk til premie. Klubben har i dag 14 løshunddommere og 4 elev/aspirant.

Andre aktiviteter som er verdt å nevne er ringtrening som gjennomføres 3-4 ganger i løpet av sommersesongen, trening på permoelg en gang i året samt blodsporkurs. Klubben har eget ungdomsutvalg som jobber med å få flere ungdommer med jaktprøver samt sikre rekruttering i miljøet.

Årsmøtet avsluttes tradisjonen tro med middag og fest med utdeling av premier etter høstens jaktprøver. Tradisjonelt møter 30-40 medlemmer opp på dette arrangementet.

 

Utstillinger  

Hadelandsutstilling er blitt en kjent utstilling for elghundfolket , som nå avholdes andre helgen i september på Lygna. I 2022 ble det rekorddeltagelse med 171 påmeldte hunder.