Om Klubben

Org.nr.: 983 227 740   

Hadeland Elghundklubb ble formelt stiftet 17. februar 1972. Klubbens første formann var John Alm. Etter seks år, i 1978, ble Norsk Elghundklubb og Norsk Elghundforbund ble slått sammen. Det nye forbundet ønsket større områdeklubber. Resultatet var at Hadeland Elghundklubb og Oppland Elghundklubb ble slått sammen. Men medlemmene fra Hadeland fant seg ikke til rette i den nye storklubben. I 1982 bIe det tatt initiativ til at Hadeland Elghundklubb skulle reetableres. Det ble en åtte års kamp inntil klubben i 1990 ble formelt godkjent i Norske Elghundklubbers Forbund..

Hadeland Elghundklubb har i dag cirka 180 medlemmer. Klubben har utnevnt seks æresmedlemmer. Dette er John Alm, Georg Bergedahl, Magnar Haugen, Stein Briskeby, Arne Sandin og Even Løken.

Klubben har sitt aktivitetsområde i de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Gran. Klubben disponerer det meste av kommunenes skogområder til jaktprøver, og har et svært godt samarbeide med de lokale allmenningene som eier mer enn 90 prosent av skogen.

Fra 1991 har aktivitetsnivået vært særlig høyt og deltakelsen på løshundprøver og utstillinger har totalt sett vært helt i toppen i forhold til klubbens medlemstall. Hver første søndag i september arrangerer klubben fast Hadelandsutstillingen på Lygnasæter.

Hadelandsprøven er også blitt svært populær blant løshundjegere langt utenfor Hadeland. En forholdsvis stor elgbestand og et område som egner seg god for løshund er nok viktige årsaker til dette.

På lik linje med de fleste andre lokale områdeklubber ønsker også Hadeland Elghundklubb større medlemsmasse. Det fins fortsatt mange elghundeiere i distriktet som ikke er medlem.

Hadeland Elghundklubb vil i framtida ha hovedfokus på tiltak som kan bidra til å videreutvikle elghundrasene som jakthunder. 

 

 

Kilde: Historikk skrevet av Even Løken 2002