Årsmøte for Hadeland Elghundklubb avholdes lørdag 18.februar 2023 klokken 17.00 på Lygnasæter hotell.

Innkalling vil bli bekjentgjort minst 2 uker før avholdelse av årsmøte. Innkallingen vil bli bekjentgjort på våre nettsider: http://www.hehk.no/

Med innkallingen følger: Saksliste, årsberetning, regnskap med revisors beretning, forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet, budsjett for neste år og valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Jubileumsfest

Etter årsmøtet vil det bli avholdt middag og jubileumsfest med markering av 50 år etterfulgt av premieutdeling på Lygnasæter hotell.

Opplegg for kvelden:

  • 19.00     Cocktail
  • 19.15     Middag

Meny                                                                                                                                                                                            
Tre retters med kalvesteik som hovedrett.

Til middagen serveres 1 pils, 1 gl. vin eller mineralvann pr person. Det serveres kaffe til desserten

Etter middag vil vi ha premieutdeling.

Egenandel pr person kr 400,-

Påmelding innen 05.02.23 til Elisabeth 918 34180 eller Trond 414 27570

Vel møtt !