Gjennomføres fra og med 01.07-23.12

Påmelding til: Bjørn Vestengen, Mobil:995 19476 epost: jegerbjorn@hotmail.com 

NKK representant: Trond Eliassen, E-post: hunterone@online.no

Pris kr 800,- betales til kontonummer 2020 24 36677. Kvittering for betalt sporprøve skal fremvises ved prøvestart.