Forbundsstyret og Løshund-komiteen vil i sommer arrangere regionale samlinger for løshund-dommere og elever. RS har vedtatt at det skal kjøres en evalueringsrunde høsten 2016, og revidering av reglene skjer på RS-17. Oversikt over samlinger ligger i vedlagte dokument.