Det legges opp til en stor markering i Oslo den 30. januar, med fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning. Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner.

Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering. Tirsdag 31. januar skal Stortinget nok en gang diskutere forvaltning av ulv. I den anledning reiser det en stor delegasjon fra distriktene inn til Oslo for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken. Det arrangeres et fakkeltog fra Stortinget til Grev Wedels plass, for å overlevere et budskap rett til Regjeringen. Det forventes stort oppmøte under markeringen. Det vil bli satt opp busser fra flere fylker.

Slik blir fakkeltoget for en demokratisk ulveforvaltning

Mandag 30/1 kl 19.00 oppmøte foran Stortinget

kl. 18.00 Bandet DÅM spiller
kl. 19.00 Velkommen v/Knut Arne Gjems, leder NJFF Hedmark og Erling Aas Eng, Hedmark Bondelag.
Ståle Støen Hedmark Bonde og Småbrukarlag, Gaute Nøkleholm, NORSKOG, Sissel Rustad, Åmot er med scena som representanter fra initiativtakerne.
kl. 19.05 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
kl. 19.10 Olav Veum, Skogeierforbundet
kl. 19.15 Terje Aasland, AP nestleder Energi- og Miljøkomiteen
kl. 19.20 Steinar Reiten, KRF
kl. 19.25 Hanne Velure, Høyre
kl. 19.30 Morten Ørsal Johansen, FRP
kl. 19.35 Trygve S. Vedum, SP
kl. 19.40 Svein Olav Angard Hovde, sogneprest i Engerdal
kl.19.45 Fakkeltoget går fra Stortinget til Grev Wedels plass
kl. 20.00 Representant fra Regjeringen tar imot budstikka fra skogene
kl. 20.10 Trommer fra skogene avslutter fakkeltoget

Det deles ut gratis fakler foran Stortinget.

Trenger du buss? Det er satt opp busser fra Agder i sør til Nord- Trøndelag
Elektronisk påmelding på facebook arrangementet: Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning eller send SMS til kontaktpersonen i ditt distrikt
Os- Alvdal – Elverum: 95757525
Tynset – Rendalen – Elverum: 41605661
Åmot: 90627169
Engerdal/Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Ringsaker/Romedal: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger via Skotterud, Bjørkelangen: 99498003
Galterud-Korsmo: 95066004
Kongsvinger/Brandval: 916 40 454
Akershus: 41500030

Her er det kun påmelding pr telefon:
Gudbrandsdalen: 48230371
Andre i Oppland: 99037525
Hadeland: 99335464
Buskerud: 99357424/97496527
Telemark/Vestfold: 95423520/91793065
Rømskog/Setskog 92015150
Østfold – Halden/Sarpsborg/Moss: 94133550
Østfold – Rakkestad/Mysen/Askim/Spydeberg: 91396578
Nord Trøndelag: 48138675
Agder: 48207297

oran Stortinget.

Hovedparolen i toget vil være:
«VI ER UTÅLMODIGE! – REGJERINGEN SOLBERG MÅ LEVERE I ULVESAKEN»

Busspåmelding: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/fakkeltogsiste
For mer informasjon, kontakt:
Erling Aas Eng, leder i Hedmark Bondelag, tlf 40 23 28 37 erling@radhusetvingelen.no

Knut Arne Gjems, leder for Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, tlf 91 87 78 74 gjems@naturogeiendom.no

* Det tas forbehold om godkjenning av omsøkt arrangement.