Det innkalles til årsmøte i Hadeland Elghundklubb torsdag 10.03.22 på Lygnasæterhotell.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 03.03.2022

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest 03.03.2022

I vedlagte lenke ligger innkalling, årsmelding og saker til RS

https://www.hehk.no/wp-content/uploads/2022/02/Arsmoteinnkalling-2022-002-1.pdf