I vedlagte link finner dere Utmarkskommunenes Sammenslutning(USS)brev til Klima- og miljødepartementet

NEKF sender din støtte av USS brev, til Klima- og Miljødepertementet.

Vedtak:

Norske Elghundklubbers Forbund stiller seg bak Utmarkskommunenes Sammenslutning brev til Klima- og miljødepartementet «LISENFELLING AV ULV: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTETS VEDTAK 20. DESEMBER 2016».

http://elghundforbundet.no/2017/01/norske-elghundklubbers-forbund-stiller-seg-bak-utmarkskommunenes-sammenslutning-brev-til-klima-og-miljodepartementet/