Jaktprøver løshund høsten 2010.

Å få unghunden jaktpremiert må være et mål for alle elghundeiere. Det er på jaktprøve en kan få dokumentert hundens jaktegenskaper og verdi. Resultatene fra jaktprøver brukes også til å velge ut framtidige avlshunder.
Når er hunden moden for å kunne starte på prøve? Om hunden søker etter elg når den blir sluppet og den har elglos som normalt varer over en halvtime er det gode muligheter for at den kan bli premiert. Se ellers jaktprøvereglene for løshund.
Meld hunden på jaktprøve!

1 dags separat løshundprøve fra 01.09.2010 – 31.01.2011

Påmelding til:
Øyvind Bekkemoen, 2283 Åsnes Finnskog
E-post: o-o-bek@online.no
Påmeldingsfrist: 10.01.2011. Pris 700,- til bankkonto 1822.14.01243.

  

  

  

Norges første CACIT prøve løshund(internasjonal prøve)

 

2 dags samlet løshundprøve 26. og 27.11.2010 på Eidskog

Påmelding til:
Per Toni Grundt, 2232 Tobøl
E-post: pt@jobzone.no
Påmeldingsfrist: 14.11.2010. Pris 1500,- til bankkonto 1822.17.29591.
IBAN: NO8118221729591
SWIFT: SHEDNO22
OBS: Hvis Swift krever flere bokstaver/tall, fylles manglende ut med x'er.

 

2 dags separat løshundprøve fra 01.09.2010 til 23.12.2010

Påmelding til: 
Bjørn Sønsteby
Veldresagvegen 370, 2380 Brummundal
E-post: post@elghund.net
Påmeldingsfrist 10.12.2010. Pris 1500,- til bankkonto 1822.17.29591    

 

Klubbmesterskap løshund Hedmark Elghundklubb

Dato: 18.09.2010
Påmelding til: Isak Halvorsen, 2411 Elverum, e-post:  isak.halvorsen@bbnett.no
Pris: 700,- til konto: 1822.17.29591. Frist for påmelding: 10.09.2010. 

Klubbmesterskap løshund Hedmark Elghundklubb

 Statutter for uttak av hunder til klubbmesterskap

  Klubbmesterskap i Hedmark elghundklubb arrangeres som 1-dagers prøve i klubbens aktivitetsområde.

 Alle hunder som fyller kriteriene for uttak, kan melde hunden sin på klubbmesterskap.   

UTTAKSREGLER.

 1. En hundeeier som har sitt hovedmedlemskap i HEHK, kan stille med en hund på arrangementet. 

 2. Hunden må være norskregistrert. Hunden må være fri for HD (A eller B).  

 3. Hunden må ha minst to (2) 1. premier på jaktprøve i Norge.

4. Gjennomsnittlig poengsum for de 2(to) beste prøvedagene i Norge gjelder for uttaket.

5. 10 hunder med høyest gjennomsnittlig poengsum blir trukket ut for å delta på klubbmesterskapet.

6. Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket.

7. Hvis flere hunder står likt prioriteres det etter alder (yngste foran). 

 8. Hundeeier er ansvarlig for å sende med dokumentasjon på hundens resultater ved påmelding til klubbmesterskap i HEHK.

9. Hunden kan delta t.o.m. det kalenderåret den fyller 7 år.

10. Siste års klubbmester er automatisk kvalifisert.

11. Løshundkomiteen i HEHK trekker ut hunder som kan delta på klubbmesterskapet.  

RANGERING AV HUNDER UNDER ARRANGEMENTET.

1. Hvis flere hunder oppnår samme poengsum under arrangementet, settes den yngste hunden først. 

Premiering

Det settes opp en vandrepremie som må vinnes av samme hundeeier 2 ganger, før den går til ”odel og eie”. De 3 beste hundene på klubbmesterskapet premieres særskilt.Alle hundene som deltar tildeles diplom.