Even Løken fikk på årsmøte i Hadeland Elghundklubb 12.02.16 overrakt NEKF sitt hederstegn i sølv. Even har bidratt i mange år i klubben gjennom styreverv, jaktprøvedommer og sentralt i NEKF. Han stiller alltid opp og har en sentral rolle i Lygnautstillingen. Vi gratulerer Even med hederstegn.