Vedlagt ligger saksfremlegget fra forbundsstyret til RS 2016 som et tillegg til de øvrige RS-saker til behandling på vårt årsmøte 12.02.16 som er utsendt pr. post.

 

«Dommen i Egmont-saken» - veien videre.

Styret i HEHK gir forbundsstyret i NEKF sin tilslutning til at saken er anket, slik at den kan behandles på RS 2016 for å se på flere alternativer til løsning.

Styret i HEHK vil anbefale at det bygges opp en ankesak for å trekke inn flere parter i saken som for eksempel NKK, og parallelt jobbe med andre mellomløsninger.

 

Vi er inne i en ekstraordinær situasjon med denne saken, så vi ønsker at det aksepteres at tidsfrister og utsendelsesmåte ikke er overholdt her.