Aktivitets og utstillingskomiteen er sentrale i forbindelse med blant annet gjennomføringen av Hadelandsutstillingen.

Følgende er valgt til medlemmer i 2017

Bjørn

Johanessen

Liv

Rode Sandin

Birger

Larsen

Per

Skoglund

Rolf

Johansen

Arild

Nordby

Øystein

Alm

Alf Bjørnar

Skau

Svein

Johansen