Jaktprøver:

 

Separat bandhundprøve

1 og 2 dagers separat jaktprøve

Påmelding til:

Olav E. Rønningen, Stangkjølvegen 2, 2423 Østby
E-post: olav.ron@hotmail.com. Mob 991 54 074
Påmelding fortløpende, meld på i god tid !!
Pris: 1-dags 700,-  2-dags 1500,- til konto 1810.13.45188

 

 

Nord Odalsprøva

1.dags samlet bandhundprøve.
Påmelding til:
Svein Ivar Sigernes
2210 GRANLI
Epost: sigers@online.no, Mob:916 34 845
Pris: 700,- til konto 1822.24.17488

 

 

 

Trysilprøva

1 og 2 dags samlet bandhundprøve

Påmelding til:

Odd Tangen, 2432 Slettås
E-post: trysilprova@bbnett.no, Tlf. 62 45 73 29
Påmeldingsfrist
Pris: 1-dags 700,-  2-dags 1500,- til konto 1810.13.45218