32 stemmeberettigede deltok på årsmøte med middag og sosialt samvær etterpå. 2023 har vært ett aktivt år for HEHK med klubbkveld, trening på permoelg, ringtreninger, kurs i løshundprøve og sist men ikke minst vår årlige utstilling med 147 hunder påmeldt. I tillegg har vi som vanlig gjennomført jaktprøver og sporprøver, samt at to ekvipasjer deltok på UM løshund.  Det var ingen kommentarer til årsmelding og regnskap. Per 01.01.24 hadde vi 135 medlemmer som er en liten økning i forhold til foregående år.

Styret for 2023 består av:

Leder Trond Bang

Nestleder Per Linnerud

Sekretær Elisabeth Kluften

Styremedlem Jørgen Thingelstad

Styremedlem Ola Morstad

Styremedlem Sigurd Narvestad

  1. vara Fredrik Tveten
  2. vara Oskar Wirstad

Etter årsmøte var det hyggelig årsmøtemiddag med utdeling av premier etter høsten jaktpremier.

Under middagen ble det delt ut Championatskjold for 2023 til NJ(L)CH NO30117/22 Kvassåsens H-L Tyra, eier Fredrik Tveten

I tillegg ble det delt ut premier etter høstens jaktprøver. I 2023 var det 5 hunder som gikk til 1.premie.

Når det gjaldt 2-dagers separat løshundprøve ble prøvens vinner med 2.premie NO37241/21 – Losnabakken’s L-V STELLA, eier Halvard Lunder med 133 poeng. 1 dags separat løshundprøve ble vunnet av NO44843/21 – Jamtvollens Toscana, eier Einar Sandholt som oppnådde poengsum 93 poeng. NO46420/18 – Trolljentemyra’s K.E. EROX, eier Lars Ola Sterud, oppnådde samme poengsum, god nummer to på grunn av eldre hund.

Lomtjernshaugen`s pokal som går til yngste hann med 1.premie ble vunnet av NO51109/22 – Koimyra’s Theo, eier Tore Grina.