Vedlagt ligger referat fra årsmøte HEHK 12.02.2016 på Braastad Gård.

 

Fornøyde hundeiere som  mottok premie på jaktprøver i 2015

 

Årets championatskjold