Her finner du våre oppdaterte resultater for vår bandhundprøver. De er delt opp i 3 i menyen til venstre,en mappe for Odalsprøva, en for Trysilprøva og en for Separatprøvene. I tillegg ligger det samlePDF-filer foralle resultater fra 2007-2009 helt nederst på denne siden.

 

KLUBBMESTERSKAP 2010

Fra Venstre, Beste hannhund på KLM Ero 12329/06, høyeste poengsum for hele Trysilprøva Tina 24744/08  og Klubbmester 2010 Smalmyras RV-Mira/08933/04. Førere er Håkon Heggbrenna og Geir Jordet

Årets Klubbmesterskap ble arrangert som 1-dagsprøve under Trysilprøva den 5 september. Det var bare 4 deltakere på klubbmesterskapet, noe som vi i bandhundkomiteen synes er alt for lite. Håper at flere stiller til start neste år !!

Klubbmester ble i år NEG Smalmyras RV- Mira / 08933/04 med eier og fører Geir Jordet. Ekvipasjen ble tildelt, til odel og eie, en pokal inngravert KLUBBMESTER BANDHUND 2010. I tillegg ble de tildelt vandrepokal for beste tispe. Vi gratulerer ekvipasjen som Klubbmestere 2010!

Beste hannhund ble NEG Ero / 12329/06 med eier og fører Håkon Heggbrenna. Ekvipasjen ble tildet vandrepokalfor beste hannhund. Vi Gratulerer!

For resultatene, se: Resultater – Trysilprøva

Samlet resultatlister 2007-2009

Hver av filene innholder 5 eller 6 prøver.  Sidenumrene på hver fil

er til hver sin prøve. Hvilket sidenummer som er hvilken prøve

er opplistet nedenfor under 2007, 2008 og 2009

 

2007

Side 1    Trysilprøva 1-dags søndag

Side 2    Trysilprøva 1-dags lørdag

Side 3    Odalsprøva 1-dags

Side 4    Trysilprøva 2-dags

Side 5    Separat 1-dags

 

2008

Side 1    Odalsprøva 1-dags lørdag

Side 2    Odalsprøva 1-dags søndag

Side 3    Trysilprøva 1-dags lørdag

Side 4    Trysilprøva 1-dags søndag

Side 5    Trysilprøva 2-dags

Side 6    Separat 1-dags

 

2009

Side 1    Odalsprøva 1-dags (klubbmesterskap)

Side 2    Trysilprøva 1-dags lørdag

Side 3    Trysilprøva 1-dags søndag

Side 4    Separat 1-dags

Side 5    Separat 2-dags