Onsdag 24. August arrangerte HEHK ringtrening på varpet i Hakadal. 

Bente Rønningen fra Vestoppland EHK var hyret inn som instruktør. 

Det var 8 deltagere, fordelt på 7 gråhunder og en jämthund.

 

Vi fikk mange gode tips om hvordan vi bør håndtere og oppføre oss ovenfor hunden før, under og etter at den har vært i utstillingsringen. 

Alt i alt en veldig lærerik aften! 

Takk til Bente Rønningen for profft opplegg, og takk ti Håkon Tømte for åpen kiosk.