Hadeland elghundklubb inviterer til ringtrening på Varpe fotballbane i Hakadal, Fuglåsveien 119, onsdag 19. august kl. 18.00.

Hadeland elghundklubb ønsker å tilby sine medlemmer, ungdom og andre interesserte muligheten til å trene til eksteriørbedømming med kompetent veiledning. Hovedmålsettingen er å skape en sosial møteplass med kunnskaps- og ferdighetsdeling der hund og hundefører kan trene på øvelsene som kreves i en utstillingsring. Ringtreningen skal gi kunnskap om ekstriørbedømmingens gjennomføring og ferdigheter i øvelser som kan benyttes for å forberede hund og hundefører til utstilling.

 

Mål:

Deltakeren skal kunne:

– kjenne til de forventningen som stilles til hund og hundeførers opptreden i ringen

– kjenne til gangen i ekstriørbedømmingen

– lede hunden gjennom øvelsene for vurdering av bevegelse

– stille opp hunden for vurdering av tannstilling, høydemåling og eksteriørbedømming

 

Instruktører:

Ekstriørdommer Kjell Øybakken vil gi instruksjoner i hvordan hunden bør framvises i ringen. I tillegg vil det være instruktører som veileder hundeførerne i hvordan hunden skal håndteres for å oppnå ønsket framtreden i ringen. Dette er veiledere som har sin utdanning fra hundelinja på Natur videregående skole og erfaring fra ulike konkurranseformer med hund.

 

Pris:

Voksenmedlem (over 25 år): 100 kr

Ungdomsmedlem (25 år eller yngre): gratis

Ikke-medlem, voksen (over 25 år): 200 kr

Ikke-medlem, ungdom (25 år eller yngre): gratis

 

 

Påmelding:

Påmelding gjøres til Kristian Bergersen på e-post: kristian.bergersen@hotmail.no eller mobil: 975 15 340.

Påmeldingsfrist er innen 10. august.

 

Annet

Det kan stilles med alle hunderaser.

Det tas forbehold om gjennomføringen av arrangementet i forhold til antall påmeldte.