Buskerud Elghundklubb har gleden av å invitere til ungdomsmesterskap løshund 17-18.10.2023. Hovedbase er Lampeland hotell. I henhold til uttaksregler inviteres en deltager med dommer fra hver områdeklubb.

Områdeklubbene sender inn påmelding til ungdomsmesterskapet. Frist for påmelding til Hadeland Elghundklubb innen 15.06.23. Påmelding gjøres til Jørgen Thingelstad på epost jorgen.thingelstad@sisu.no

Vedlagt ligger innbydelse og uttaksregler:

https://www.hehk.no/wp-content/uploads/2023/02/20220315-Uttaksregler-UM-vedtatt.pdf

https://www.hehk.no/wp-content/uploads/2023/02/Invitasjon-UM-2023.pdf